• Giỏ hàng

    Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Bút Dạ Quang

Xoá vết highlight dễ dàng hoặc chồng lên vết cũ đã xoá, không lộ màu cũ nhiều lần, mực sẽ mất màu khi nhiệt độ > 600C và hiện trở lại khi nhiệt độ < – 100C. Gôm tẩy trong suốt, không tạo bụi.

Hiển thị tất cả 10 kết quả